Cenník

Doplatky za poskytované služby, ktoré nie sú plne hradené poisťovňou, alebo sú nad rámec zdravotnej starostlivosti, ktorá nie je hradená zdravotnou poisťovňou, po dohode s klientom.

 

JEDNORÁZOVÝ (1 x ročne) ZMLUVNÝ POPLATOK ZA ELEKTRONICKÝ MANAŽMENT A ADMINISTRÁCIU PACIENTA,  na žiadosť klienta

20,00  €

VYŠETRENIE KLIENTA MIMO ORDINAČNÝCH HODÍN, na vlastnú žiadosť, nehradené zo zdravotného poistenia

100,00 €

VÝMENA/ZAVEDENIE KATÉTRA – latexový katéter, 1mes.,  doplatok za nadštandardný materiál, na žiadosť klienta

3,00 €

VÝMENA/ZAVEDENIE KATÉTRA –  silikónový katéter, 3 mes., doplatok za nadštandardný materiál, na žiadosť klienta

7,00 €

URODYNAMICKÉ VYŠETRENIE – doplatok za nadštandardný materiál

60,00 €

BIOFEEDBACK     1 sedenie

60,00 €

BIOFEEDBACK  5 sedení + 1 zdarma (t.j. 6 sedení)

300,00€

PREVENTÍVNE VYŠETRENIE NA VLASTNÚ ŽIADOSŤ KLIENTA, nehradené zdravotnou poisťovňou, vrátane USG+PSA

60,00€

VYŠETRENIE SAMOPLÁTCU (nie je poistený v SR, alebo nemá nárok na odkladnú zdravotnú starostlivosť ), vrátane USG

 - 1.vyšetrenie

 -  kontrola

 

 

60,00€

30,00€

FRENULOPLASTIKA v lokálnej anestézii, na žiadosť klienta a po dohovore s klientom 

200,00€

ABLÁCIA KONDYLÓMOV ELEKTROKAUTEROM, na žiadosť klienta a po dohovore s klientom, v závislosti od rozsahu

od 30,00€

CYSTOSKOPIA (flexibilný cystoskop – nadštandardné prístrojové vybavenie)

(onkologickí pacienti neplatia)

40,00€

KALIBRÁCIA MOČOVEJ RÚRY/DILATÁCIA URETRY 

30,00€

PODANIE INJEKCIE, na žiadosť klienta (inj., ktoré neboli ordinované u nás)

10,00€

INFÚZNA KÚRA , 1 podanie – podľa druhu lieku, na žiadosť klienta

10,00€

VYŠETRENIE NA POHLAVNE PRENOSNÉ OCHORENIA, na žiadosť klienta 

Od 30,00€

LEKÁRSKA SPRÁVA V CUDZOM JAZYKU (angličtina)

10,00€

SONOGRAFICKÉ VYŠETRENIE MOČOVÉHO TRAKTU na žiadosť klienta, nehradí ZP

20,00€

ODBER CIEVKOVANÉHO MOČU na kultivačné a mikroskopické vyšetrenie na žiadosť klientky,  nehradí ZP

  7 € 

+ podľa aktuálneho cenníku laboratória

APLIKÁCIA KYS. HYALURÓNOVEJ DO MOČOVÉHO MECHÚRA, na vlastnú žiadosť, bez zdravotnej indikácie 

20  €

+ liek cca     100 €

 

Cenník je platný od 01.08.2022.